Scooby-Doo

Uit OSMWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Scooby-Doo is een actieve speler van het online management spel Online Soccer Manager.

Scooby-Doo
Scooby-Doo maakte al in de eerste dagen van OSM kennis met het spel. Het duurde echter tot 27 maart 2004 vooraleer Scooby besloot OSM professioneel te gaan spelen. Op deze dag werd dan ook het account 'Scooby-Doo' aangemaakt. Scooby-Doo groeide in korte tijd uit tot een waar fenomeen, zowel op speltechnisch vlak alsmede het sociaal-interactieve domein. Na meerdere crews versleten te hebben, richtte Scooby in 2006 met een aantal vrienden de KGB op. De KGB was een crew als geen ander. Het bestond uit een aantal vrij assertieve, rebelerende managers, die het durfden op te nemen tegen het vaak paternalistische optreden van de staff. De KGB was van mening dat de seizoenkaarthouder serieus moest worden genomen. Immers, OSM kon louter worden verder ontwikkeld, en louter worden gespeeld door gelimiteerde gebruikers, bij gratie en mededogen van de betalende gebruiker. Echter, de intellectuele, assertieve leden van de KGB werden stelselmatig weggezet als onruststokers, door de vaak incapabele en benepen opererende moderatoren. Dit resulteerde onder meer in diverse forumbans.

Eind 2006 liepen de spanningen hoog op. Omwille van 'wangedrag' werden enkele leden systematisch 'gecorrigeerd'. Dit gebeurde middels verbanningen van de diverse fora alsmede korte tot langlopende schorsingen. In september 2006 nam de KGB wraak. Eerst door middel van misleidende hyperlinks te posten op de fora en in de berichtenboxen van antagonisten. Een manager dacht doorverwezen te worden naar een video op YouTube. Echter, de hyperlink bevatte een ontslag link. Deze werden verstuurd vanaf anonieme accounts, dit om de staff te kunnen misleiden, en bovendien, effectief slachtoffers te kunnen maken onder personeel van OSM. Deze operatie was het eerste grote succes, en zaaide angst en paniek onder puntenjagers. Het ondergrondse verzet was niet meer te stoppen. De daaropvolgende dagen werd OSM geteisterd door een aantal kleine tot middelgrote acties. OSM keerde in staat van verwarring. Veel gebruikers waren immers ongerust over hun account, nadat enkele prominenten melding maakten over onverklaarbaar gedrag. Dit was echter nog maar het begin. De climax zou niet veel later volgen: Project Vakantie mode.

KGB
Project Vakantie mode was een geheime operatie uit oktober 2006, geïnitieerd door de leden van de KGB-crew. De operatie had tot doel om moedwillig en stelselmatig opponenten van de crew het spelplezier te bederven. De crew had zich in de weken voorafgaand aan de operatie gespecialiseerd in het ontleden van hyperlinks. Toen leden van de KGB ontdekten dat het mogelijk was hyperlinks te misleiden, die een account op vakantie mode kon zetten, was het hek van de dam. OSM werd dagenlang geteisterd door de vakantie mode. Om 'onbekende, misterieuze redenen' werd het voor een hele groep gebruikers onmogelijk om nog langer op een consistente, productieve wijze OSM te spelen.

Op 11 oktober 2006 werd de KGB-crew voorgoed ontbonden. Het account van de leden, en enkele aanhangers van crew, werd geblokkeerd. Tevens werd er een IP-ban uitgeschreven aan een ieder die betrokken was. Op 22 november 2011, na 5 jaar in de ban gedaan te zijn, kreeg Scooby-Doo zijn account terug.

Zie ook