Crew Cup

Uit OSMWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Overzicht

De Crew Cup bestaat uit een aantal competities waar crewleden onderling tegen elkaar kunnen spelen met als doel de winnaar van het seizoen te worden, te promoveren en niet te degraderen. Het is een gewone competitie als iedere andere competitie op OSM, maar het is uitsluitend voor crewleden toegankelijk. Ook is het gemiddelde niveau van de competities vele malen hoger dan een gewone competitie.
Verder speel je niet alleen voor profielpunten, maar ook voor een aparte Crew Cup Ranking.

De Crew Cup bestaat uit de volgende competities:

 • Champions League
 • Europa League
 • Eredivisie A+B
 • Eerste Divisie A+B+C
 • Hoofdklasse A+B+C+D
 • Eerste Klasse A+B
 • Etc. (indien ruimte nodig)

Als je level 4 of hoger hebt, mag je drie managers, wat tevens het maximale is, naar de Crew Cup toe sturen. Bij level 3 mag je echter maar twee mensen sturen naar de Crew Cup.
Een crew met een lager level dan 3, heeft geen recht om deel te nemen aan de Crew Cup.

De teams zullen niet meer geloot worden via de Chat, maar op het CrewForum. Er worden alleen landen gespeeld met twintig teams, die zeer hoog staan aangeschreven. Dit zijn op OSM momenteel Spanje, Italië, Brazilië, Frankrijk, Engeland en Argentinië.

Promotie en degradatie van de Crew Cup

In de Crew Cup geldt een promotie- en degradatiesysteem. Hierdoor wordt een individueel slecht seizoen meteen fataal. De crews hebben eenmalig een bescherming vanuit hun rank op de Crew War Ranking gehad (voor de nieuwelingen die dit lezen, dit was de voorganger van de Crew Cup die negentien seizoenen heeft bestaan). Hierna heeft elke crew haar eigen plekken moeten verdedigen om degradatie te voorkomen.
Voordeel is dat bij sterk presteren er ook makkelijker de mogelijkheid is tot promotie. Je klimt dan een divisie omhoog, waardoor je meer punten kunt halen en je kansen op een topdrie notering (levert Crewpunten op) stijgen.

De promotie en degradatie zullen worden gebaseerd op de Ranking die gebaseerd is op Crew Cup punten. Eerste in de competitie eindigen, is dus niet bij voorbaat een garantie dat je ook promoveert.

Promotieregeling

 • Champions League

Geen promotie mogelijk

 • Europa League

Nummers 1, 2, 3 en 4 naar de Champions League

 • Eredivisie A

Nummers 1 en 2 naar Europa League

 • Eredivisie B

Nummers 1 en 2 naar Europa League

 • Eerste Divisie A

Nummer 1 naar Eredivisie A
Nummer 2 naar Eredivisie B

 • Eerste Divisie B

Nummer 1 naar Eredivisie A
Nummer 2 naar Eredivisie B

 • Eerste Divisie C

Nummer 1 naar Eredivisie A
Nummer 2 naar Eredivisie B

De beste nummer 3 (van alle Eerste Divisies) gaat naar Eredivisie A. De tweede nummer 3 (van alle Eerste Divisies) gaat naar Eredivisie B.

 • Hoofdklasse A

Nummer 1 naar de Eerste Divisie B
Nummer 2 naar de Eerste Divisie A
Nummer 3 naar de Eerste Divisie C

 • Hoofdklasse B

Nummer 1 naar de Eerste Divisie A
Nummer 2 naar de Eerste Divisie B
Nummer 3 naar de Eerste Divisie C

 • Hoofdklasse C

Nummer 1 naar de Eerste Divisie C
Nummer 2 naar de Eerste Divisie B
Nummer 3 naar de Eerste Divisie A

 • Hoofdklasse D

Nummer 1 naar de Eerste Divisie B
Nummer 2 naar de Eerste Divisie C
Nummer 3 naar de Eerste Divisie A

 • Eerste Klasse A

Nummer 1 naar Hoofdklasse D
Nummer 2 naar Hoofdklasse C
Nummer 3 naar Hoofdklasse B
Nummer 4 naar Hoofdklasse A

 • Eerste Klasse B

Nummer 1 naar Hoofdklasse C
Nummer 2 naar Hoofdklasse B
Nummer 3 naar Hoofdklasse A
Nummer 4 naar Hoofdklasse D

Degradatieregeling

 • Champions League

Nummers 17, 18, 19 en 20 naar Europa League

 • Europa League

Nummers 17 en 19 naar Eredivisie A
Nummers 18 en 20 naar Eredivisie B

 • Eredivisie A

Nummer 20 naar Eerste Divisie A
Nummer 19 naar Eerste Divisie B
Nummer 18 naar Eerste Divisie C

 • Eredivisie B

Nummer 20 naar Eerste Divisie C
Nummer 19 naar Eerste Divisie B
Nummer 18 naar Eerste Divisie A

Nummer 17 van beide competities gaan naar de Eerste Divisies waaruit de beste 2 nummers 3 komen.

 • Eerste Divisie A

Nummer 20 naar Hoofdklasse A
Nummer 19 naar Hoofdklasse B
Nummer 18 naar Hoofdklasse C
Nummer 17 naar Hoofdklasse D

 • Eerste Divisie B

Nummer 20 naar Hoofdklasse B
Nummer 19 naar Hoofdklasse C
Nummer 18 naar Hoofdklasse D
Nummer 17 naar Hoofdklasse A

 • Eerste Divisie C

Nummer 20 naar Hoofdklasse C
Nummer 19 naar Hoofdklasse D
Nummer 18 naar Hoofdklasse A
Nummer 17 naar Hoofdklasse B

 • Hoofdklasse A

Nummer 20 naar Eerste klasse A
Nummer 19 naar Eerste klasse B

 • Hoofdklasse B

Nummer 20 naar Eerste klasse B
Nummer 19 naar Eerste klasse A

 • Hoofdklasse C

Nummer 20 naar Eerste klasse A
Nummer 19 naar Eerste klasse B

 • Hoofdklasse D

Nummer 20 naar Eerste klasse B
Nummer 19 naar Eerste klasse A

De degradatieregeling uit de Hoofdklassen kan afwijken van het bovenstaande, afhankelijk van het aantal Eerste klassen.

Bij de Eerste klasse A en B is voorlopig geen degradatie mogelijk, omdat het niveau hieronder nog niet gebruikt wordt. Zodra dit niveau gebruikt wordt, zal de degradatie ongeveer zo verlopen als bij de bovenstaande niveaus.


Specifieke gevallen: Bij de volgende gevallen degradeer je automatisch naar een divisie lager:

 • Je neemt ontslag in de Crew Cup.
 • Je wordt tijdens je deelname aan de Crew Cup geschorst (ook word je uit de competitie ontslagen).
 • Je verlaat tijdens je deelname aan de Crew Cup de crew waarvoor je uitkomt en bent voor het einde van de crewcup niet terug in deze crew.
 • Je verlaat tijdens je deelname aan de Crew Cup de crew waarvoor je uitkomt en wordt lid van een andere crew.
 • Een crew kiest een team niet voor speeldag 5 (na speeldag 5 geen toelating meer).

Deze specifieke gevallen hebben ook een score van 1000 minpunten per plek waarin dit plaatsvindt tot gevolg.

Puntentelling van de Crew Cup

De standaardformules die gehanteerd worden zijn:

(Startpunten + punten competitie + positie competitie + min- of bonuspunten) * competitiecoëfficiënt.

 • Startpunten = 1000 Punten (voor iedereen)
 • Punten competitie = aantal punten behaald in de competitie * 10
 • Positie competitie = (doelstelling – positie in de competitie) * 100
 • Minpunten = laatste plaats (-500), één na laatste plaats (-300) en tweede na laatste plaats (-100)
 • Bonuspunten = plaats één (+500), plaats twee (+300) en plaats drie (+100)
 • De beker:

Winnaar: 250 punten
Verliezend finalist: 150 punten
Verliezend halve finalist: 100 punten
Verliezend kwartfinalist: 50 punten

Ook in de beker gelden de percentages die iedere divisie opleveren. Wanneer een getal niet op een heel getal wordt afgerond, geldt de afronding van het Excel bestand waarin de scores worden berekend.

Voorbeeld
Ploeg X heeft 80 punten behaald en staat 2e, verliest in de halve finale van de beker en had als doelstelling om 1e te worden. 1000 + (80*10) + ((1-2)*100) + 300 + 100 = 2100 punten.

Vanzelfsprekend zijn er in de Champions League meer punten te verdienen dan in de Hoofdklasse. De tegenstand is daar groter, aangezien er veel ervaren en gelouterde managers meespelen, daarom worden er percentages toegekend per divisie. Hierbij gaan we uit van 100%, dat is de standaardformule.

Champions League: 150%
Europa League: 120%
Eredivisie A+B: 100%
Eerste Divisie A+B+C: 80%
Hoofdklasse A+B+C+D: 60%
Eerste Klasse A+B+C+D: 40%

De Crew Cup Ranking

De Crew Cup Ranking is een ranking waar alle behaalde prestaties van crews in de Crew Cup worden bijgehouden. De ranking geeft een goed beeld van de prestaties van de crews over langere tijd en heeft vooral een statistisch doel. Er bestaat een overall-ranking en een ranking over de laatste 5 en 3 seizoenen.

Spelregels Crew Cup

Gezien het feit dat transfers er gewoon bij horen en we te maken hebben met managers die zich goed weten te gedragen, is het toegestaan om tussen crews onderling spelers te kopen en te verkopen. Dit is dus ook toegestaan onderling tussen één crew. Om dit toch enigszins goed te laten verlopen, zijn hier enkele regels.

Spelregels

 • Transfers onder spelerswaarde zijn verboden, verkoop voor spelerswaarde is dus toegestaan.
 • Het verschaffen op een kunstmatige manier van financiële middelen is niet toegestaan.
 • Het samenspannen met andere crews is verboden. Wanneer geconstateerd wordt dat hier transfers, trainingskampen etc. in het voordeel van de andere partij worden gebruikt.
 • Samenspelen met crewgenoten is toegestaan, zolang dit binnen de overige spelregels en algemene regels van OSM valt.
 • Nadere regels omtrent onder meer matchfixing en talentencrews staan vermeld in dit topic op het crewforum.
 • Cheaten is ten strengste verboden.
 • Het overnemen van een account van een crewgenoot die Crew Cup speelt is toegestaan (mits voldaan wordt aan de desbetreffende regels betreffende vakantiemode en dergelijke).


Mogelijke Sancties

 • Puntenaftrek, hoeveelheid aftrek is afhankelijk van de ernst van de overtreding.
 • Degradatie (betekent ook 1000 minpunten als eindscore).
 • Degradatie en uitsluiting van de CC voor een bepaalde periode.
 • Schorsing inclusief de overige sancties.

Hoe en wie bepaalt welke sanctie er volgt?
De Crew Staff bepaalt (eventueel in overleg met de overige leden van de OSM Staff) de sanctie. Hierin wordt gekeken naar de ernst van de overtreding. Een transfer voor enkele honderden euro’s onder spelerswaarde is wel een overtreding van de spelregels, maar levert vanzelfsprekend geen directe degradatie op. Het criterium is in principe de impact van de overtreding op de competitie en dan in het bijzonder in hoeverre er sprake is van competitievervalsing of het creëren van een oneerlijke concurrentiepositie.

Algemeen over transfers Crew Cup

Alle verkopen onder de waarde zullen bestraft gaan worden. Uitgezonderd: transfers richting de engine. Welke regels zal de Crew Staff gaan hanteren:

Straf voor de verkoper Verkopen van 0 tot 10 procent onder de waarde zullen een puntenstraf gaan krijgen van 500 punten maal de coëfficiënt van de competitie waar je in speelt. Voor de coëfficiënt zie hieronder. Deze punten zullen uiterlijk aan het einde van het seizoen van je seizoensscore afgehaald worden.


 • Champions League: 150% (1.5)
 • Europa League: 120% (1.2)
 • Eredivisie A+B: 100% (1)
 • Eerste Divisie A+B+C: 80% (0.8 )
 • Hoofdklasse A+B+C+D: 60% (0.6)
 • Eerste Klasse A+B+C+D+E: 40% (0.4)


Verkopen vanaf 10 procent of hoger onder de werkelijke waarde zullen leiden tot een direct ontslag uit de Crew Cup en resulteert dus direct tot een puntenstraf van -1000 punten.

Straf voor de koper De koper van de speler onder de waarde, maakt niet uit hoeveel procent onder de waarde, zal een puntenstraf krijgen van 250 maal de coëfficiënt van de competitie waarin je speelt. Ook hier geldt de uitzondering dat het kopen van spelers die door de engine aangeboden worden van onder de waarde niet bestraft zullen worden.


Enginetransfers Een uitzondering geldt voor zogenoemde "Enginetransfers". Dit zijn transfers waarbij een speler door de verkoper op de transferlijst zijn gezet voor 15 miljoen of minder terwijl de werkelijke waarde van deze speler meer is dan 15 miljoen met de duidelijke bedoeling om deze aan de engine te verkopen. Indien deze speler dan niet door de engine wordt gekocht maar door een andere manager dan worden de koper en de verkoper, in tegenstelling tot hetgeen hierboven is vermeld, bestraft met een straf van 250 punten maal de coëfficiënt van de competitie waarin zij spelen.

Enginetransfers zijn niet mogelijk tussen crewgenoten die in dezelfde Crewcup competitie spelen. Transfers onder de waarde tussen crewgenoten worden altijd op de normale manier bestraft.


Melden van transfers onder waarde Het is mogelijk om deze transfers te melden bij de Crew Staff. Dit kan via het e-mailadres [email protected] Wat moet je dan melden? De competitie, de transferwaardes, de teams/managers waartussen het gebeurd is. De Crew Staff zal dit dan volledig anoniem behandelen.

Moderator Crew Cup en tussenstand Crew Cup bijhouden

Voor de Crew Cup zijn er aparte moderatoraccounts die door de Crew Support worden beheerd. Deze accounts zijn aan de naam: Crew Cup *nummer* te herkennen. Deze accounts zijn alleen moderator en zullen niet in de competitie zelf meespelen.

De Crew Cup competitie zal altijd op slot blijven, dit is sinds kort een nieuwe update. Het is niet mogelijk om nu nog moderator te worden. Ook in de hoogste divisies zullen de moderator accounts moderator blijven.

Wel zijn er ieder seizoen managers nodig die de tussenstanden op basis van Crew Cup punten voor een Crew Cup competitie verzorgen. Hier komt ook na iedere loting een topic op het Crew Forum voor. Met het maken van deze tussenstanden valt één Crewpunt te verdienen. Vaak zijn er meer managers beschikbaar, dan dat er managers nodig zijn. De Crewafdeling zal dan bepalen wie de taak krijgt. Ervaring, positief gedrag en kennis van Excel zijn punten die hierin bepalend kunnen zijn.

Korte vragen over de Crew Cup

Wanneer start de Crew Cup?

De Crew Cup start altijd op een verschillende data. Wanneer het precies is, wordt aangegeven op het Nieuws en Update. Dit wordt elke keer ruim van te voren aangegeven, vragen hierover zijn dus overbodig. Ook op het Crew Forum staat alles duidelijk aangegeven.

Waar moet je de crew opgeven voor de Crew Cup en welke competitie is het?

Dit zal altijd in een topic zijn, dat duidelijk aangegeven staat op het Crew Forum zelf en in het desbetreffende topic van het Nieuws en Update forum. Het land zal op de volgende chronologische volgorde zijn: Spanje, Italië, Brazilië, Frankrijk, Engeland en Argentinië. Ook dit zal duidelijk staan op het Crew Forum.

Wie spelen er voor de crew mee en met welk account?

Wie er meespelen is de crew zelf helemaal verantwoordelijk voor. De Crew Staff gaat niet loten wie er van de crew mee mogen doen, of het bepalen. De crew bepaalt dit zelf. De managers die met de Crew Cup mee gaan doen, mogen ook zelf bepalen of ze met hun hoofdaccount of een subaccount meedoen. Één persoon mag maar met één account deelnemen aan de Crew Cup. Dus of de hoofdaccount of 1 van de subaccounts.

Crew Cup Summer

Elke zomer staat in het teken van de Crew Cup Summer Edition.
Voor meer informatie over deze speciale Crew Cup, zie Crew Cup Summer.

Zie ook

Crew Cup Seizoenen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Crew Cup Ranking na seizoen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |